TESTVERKTYG

Vi använder testverktyget JobMatch

Vi är certifierade användare av JobMatch Talent som är ett vetenskapligt dokumenterat test som med sina 30 arbetsrelaterade egenskaper ger dig en nyanserad bild av testdeltagaren. Testet är utvecklat för att kunna förutsäga faktisk arbetsprestation. Du får enkel och överskådlig bild av testtagarens generella arbetssätt, där du kan se om personen svarar upp till de krav som ställs  i din/er utarbetare arbetsprofil. I rapporten för personlig arbetsstil får du en utförlig beskrivning av hur testtagaren förhåller sig och agerar i olika situationer. Den täcker allt från arbetsstruktur, stressbenägenhet och drivkrafter till hur personen samarbetar. Du får också konkreta tips på vad som är viktigt att tänka på i ledarskapet i relation till personen. Som komplement  kan du ta del av testtagarens motivation-, stress- och ledarskapsprofil.

Logik-analysen är ett separat rekryteringstest. Testet är en form av begåvningstest som mäter logisk förmåga, matematisk förmåga, logisk uppfattning, komplex differentiering och språklig förmåga. Testdeltagaren får ett mejl med inloggning till testet där man besvarar frågorna online. Logikanalysen görs på tid och den testade har 30 minuter till sitt förfogande.
Man får också en översikt över beslutshastighet och korrekt resonemang. Testets Logik-värde är anpassat efter en generell IQ-skala. Logik-analysen är ett bra komplement till JobMatch-testet och ger dig en annan aspekt av personens arbetsrelaterade förmågor.

LADDA NER JOBMATCH-RESULTAT EXEMPEL 1

LADDA NER JOBMATCH-RESULTAT EXEMPEL 2

LADDA NER EXEMPEL PÅ LOGIKANALYS