ARBETA HOS OSS

Att arbeta hos oss
– så funkar det

Att vara anställd på Bemanningspoolen ska kännas utvecklande, tryggt och säkert. Som anställd inom bemanning är du anställd av oss på Bemanningspoolen, men arbetar på plats hos någon av våra kunder. Detta ger dig möjligheten att pröva på många olika arbetsuppgifter, branscher och roller. Vilket ger bra erfarenheter och personlig utveckling, något som du har stor nytta av i framtiden och som vi tycker är viktigt.

Personlig utveckling

Ungefär en tredjedel av vår personal blir någon gång anställd hos den kund man varit uthyrd till. Ibland är det planerat redan från början att anställningen ska gå över till kunden efter en viss tid. Men för många av våra bemanningskonsulter är det ett bra utfört arbete som leder till en tillsvidareanställning hos kunden.

Samma trygghet som i ett vanligt företag

Vi omfattas av ett kollektivavtal tecknat mellan Kompetensföretagen och samtliga förbund inom LO, samt ett kollektivavtal tecknat mellan Kompetensföretagen, Unionen och Akademikerförbunden. Detta innebär att du har samma villkor och trygghet som i vilket annat företag som helst som omfattas av kollektivavtal.

Arbetsmiljö & säkerhet

Din arbetsmiljö är mycket viktig för oss på Bemanningspoolen. Arbetsmiljöansvaret är delat mellan arbetsgivare och kundföretag, och som medarbetare ska du samverka för att åstadkomma en god arbetsmiljö. Du som är bemanningskonsult hos oss omfattas självklart av de avtalsförsäkringar som finns i kollektivavtalen, då alla våra anställda automatiskt har de försäkringar som man kommit överens om i kollektivavtalet.

Bemanningsföretag i Värnamo och Gislaved