OM OSS

Auktorisation

Sedan september 2004 är Bemanningspoolen ett auktoriserat bemanningsföretag. Att vara ett auktoriserat bemanningsföretag är en garanti för kunderna att företaget är en seriös leverantör som följer lagar och regler. Auktorisationen försvårar för oseriösa företag att verka.

AUKTORISATIONEN

Det finns tio krav som företaget har uppfyllt för att få Bemanningsföretagens auktorisation. Kraven omfattar bland annat etiska regler, medlemskap i Bemanningsföretagen, kollektivavtal, allmänna leveransvillkor, ansvarsförsäkring, tolv månaders verksamhet, jämställdhetsplan och att företaget omfattas av bokföringslagen. När ett företag ansökt om auktorisation görs en kreditkontroll.

icon_round_plus3LÄS MER OM AUKTORISATION FÖR BEMANNINGSFÖRETAG PÅ ALMEGAS WEBBPLATS

ABFAOF_10cm_S_V#D650r-lincens-logo