OM OSS

Auktorisation

Bemanningspoolen är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag, vilket garanterar att vi är en seriös leverantör som följer lagar och regler. En trygghet för såväl våra kunder som medarbetare. För att behålla auktorisationen granskas vi årligen för att visa att vi lever upp till de höga krav som ställs. Tanken med auktorisationen är att försvåra för oseriösa företag att verka på marknaden.

AUKTORISATIONEN

För att bli auktoriserad finns det tio krav som företaget måste uppfylla för att få Kompetensföretagens auktorisation. Kraven omfattar bland annat etiska regler, medlemskap i Kompetensföretagen, kollektivavtal, allmänna leveransvillkor, ansvarsförsäkring, tolv månaders verksamhet, jämställdhetsplan och att företaget omfattas av bokföringslagen. Auktoriseringen är frivillig och när ett företag ansökt om auktorisation görs en kreditkontroll samt en granskning av företaget.

icon_round_plus3LÄS MER OM AUKTORISATION FÖR BEMANNINGSFÖRETAG PÅ ALMEGAS WEBBPLATS