OM OSS

Försäkringscertifikat

FÖRSÄKRING

FÖRSÄKRINGSBELOPP

Allmänt ansvar inkl. produktansvarSEK 20 000 000 per skada dock

max SEK 40 000 000 per år

Ansvar vid ren förmögenhetsskadaSEK 2 000 000 per skada dock

max SEK 2 000 000 per år

FörmögenhetsbrottSEK 2 000 000 per skada dock

max SEK 2 000 000 per år

Geografisk omfattningHela världen exkl. USA och Kanada
Försäkringsperiod2015-01-01–2015-12-31

Detta försäkringscertifikat innebär inte något tillägg, utvidgning eller övrig
förändring av det försäkringsskydd som följer av den i certifikatet angivna
försäkringen.

Stockholm, 2014-11-24
Svedea AB
Affärsområde Företag

Kaj Lamme

Försäkringsgivare är International Insurance Company of Hannover SE
med säte i England, organisationsnummer SE000081.

Bemanningsföretag i Värnamo och Gislaved