OM OSS

Med över 20 års erfarenhet

Som bygdens äldsta bemannings- och rekryteringsföretag har vi hjälpt våra kunder ända sedan år 2000. Redan 2004 blev vi ett auktoriserat bemanningsföretag, en kvalitetsstämpel som visar att vi är en seriös partner för både personal och kunder och följer lagar och regler. Vi är
givetvis medlem i Almega och har kollektivavtal med alla större förbund.

Genom vårt sätt att arbeta med våra ledord Närhet, Erfarenhet och Engagemang har vi under mer än 20 år skaffat oss stor lokal kännedom om både tillgänglig kompetens och de behov våra kunder har. Vår starka lokala förankring, både med kunder och personal, har gjort att vi
under lång tid lyckats matcha kompetent personal med rätt kunduppdrag.

Bemanning
Bemanning var företagets första affärsområde med start 2000. I början en helt ny typ av verksamhet som växte och idag är ett vedertaget sätt för våra kunder att anpassa sin personalstyrka. Att hyra personal är ett utmärkt sätt att kapa toppar, täcka upp vid sjukdom, semester, tjänstledighet eller annan frånvaro.
Rekrytering
En bit in på 2000-talet ökade också efterfrågan på rekryteringstjänster hos våra kunder. Rekrytering blev då en naturlig tjänst att erbjuda och ytterligare ett affärsområde för Bemanningspoolen växte fram. Vi har idag en väl utarbetad rekryteringsprocess för att snabbt matcha rätt kandidat till ställd kravprofil.
Produktion
2017 startade vi vårt dotterbolag BMP Produktion för att kunna bredda vårt erbjudande till våra kunder. BMP Produktion utför uppdrag inom montering, logistik, packning och kvalitet. Vi har även lagerlogistik och lagerlösningar för kunders gods. Mångsidigheten i BMP Produktion innebär att vi kan avlasta våra kunders produktion vid t.ex tillfälliga kvalitetsstörningar eller toppar där bemanning inte är den optimala lösningen.
Om_oss1313x1018px