BEMANNING

Hyrrekrytering
– ett smart sätt att rekrytera personal

Genom en hyrrekrytering kan du först hyra och sedan anställa medarbetaren – men bara om du vill. Precis som med tjänsten bemanning får du med en hyrrekrytering total kontroll över personalkostnaderna. Du sparar en hel del pengar och tid eftersom du bara betalar för den effektiva arbetstiden. Dessutom slipper du lägga tid och pengar på den krävande process som det ofta innebär att rekrytera personal. Men den stora skillnaden jämfört med att hyra personal är att du med hyrrekrytering även har möjlighet att anställa medarbetaren när uppdragstiden löper ut

VARFÖR HYRA FÖRST OCH ANSTÄLLA SEDAN?

Under uppdragstiden får ni möjlighet att bilda er en uppfattning om ni har ett varaktigt behov av ytterligare en medarbetare. Dessutom får ni ett kvitto på om personen passar in i er organisation, detta utan att binda upp er i en anställning. Hyrrekrytering är med andra ord ett smart sätt att se till att du får rätt medarbetare på rätt plats – utan att behöva ta några risker. Hyrrekrytering är en mycket effektiv metod för att rekrytera personal.

NÄR PASSAR HYRREKRYTERING BÄST?

Har ni fått ett nytt kontrakt som kan innebära ökat personalbehov? Vid ökad arbetsbelastning kan det vara svårt att bedöma om ökningen är tillfällig eller bestående. Då kan det vara riskabelt att rekrytera och anställa personal. Men om framtiden innebär ett möjligt ökat personalbehov, då är hyrrekrytering ett utmärkt alternativ. Att under en begränsad tid kunna hyra personal för att sedan ha möjlighet att erbjuda anställning är både smart och kostnadsbesparande.

Rätt person på rätt plats

För oss på Bemanningspoolen är det viktigt att du får rätt person på rätt plats. Vi är därför mycket noggranna i vår rekryteringsprocess. Vi tittar bland annat på historik i form av bakgrund och kvalifikationer. Men likaså de personliga egenskaperna. Vi tar givetvis alltid referenser för att försäkra oss om att personen lever upp till våra högt ställda krav.

VI PRIORITERAR ALLTID PERSONER SOM:
  • Har hög arbetsmoral och största möjliga vana,kunskap och erfarenhet av beställt uppdrag.
  • Har hög närvaro och kommer i tid.
  • Strävar efter att utföra arbetet med glöd och har ett gott omdöme.
  • Visar en positiv personlig utstrålning där ärligheten genomsyrar.