OM OSS

Kollektivavtal

Kollektivavtal finns med följande förbund:

 • Svenska Byggnadsarbetareförbundet
 • Svenska Elektrikerförbundet
 • Fastighetsanställdas Förbund
 • GS, Facket för Skogs-, Trä-, och grafisk branch
 • Handelsanställdas förbund
 • Hotell och Restaurang Facket
 • Industrifacket Metall
 • Svenska Kommunalarbetareförbundet
 • Svenska Livsmedelsarbetareförbundet
 • Svenska Musikerförbundet
 • Svenska Målareförbundet
 • Svenska Pappersindustriarbetareförbundet
 • SEKO – facket för Service och Kommunikation
 • Svenska Transportarbetareförbundet
 • Unionen
 • Akademikerförbunden.