BEMANNING

Rekommenderad ansvarsfördelning

Vi är alltid noga med att ha en bra relation till våra kunder. Därför har vi tagit fram en tydlig arbetsfördelning för ett effektivare samarbete som alla tjänar på. Vid inhyrning av personal mellan oss på Bemanningspoolen och er som kund brukar vi rekommendera följande ansvarsfördelning:

Bemanning_1000x667px-3

BEMANNINGSFÖRETAGET ANSVARAR FÖR ATT:

 • Uthyrd personal har kompetens för de aktuella arbetsuppgifterna.
 • Uthyrd personal är införstådd med skyldigheten att följa kundens samtliga lokala säkerhetsföreskrifter och instruktioner.
 • Uthyrd personal utrustas med arbetskläder (byxor, t-shirt) och ordinära skyddsskor för inomhusbruk (gäller för industri och lagerpersonal).
 • Uthyrd personal, omgående rapporterar risker, brister och liknande som de eventuellt uppmärksammar i sitt arbete till inhyrarens närmaste arbetsledare samt även till bemanningsföretaget.

KUNDEN ANSVARAR FÖR ATT:

 • Utrusta inhyrd personal med nödvändig skyddsutrustning och klädsel utöver vad som anges ovan (gäller för industri och lagerpersonal).
 • Informera inhyrd personal om lokala ordnings- och säkerhetsföreskrifter.
 • Informera inhyrd personal om rutiner för eventuella utrymningslarm, om utrymningsvägar samt var återsamlingsplatserna finns belägna.
 • Informera inhyrd personal om var ”första hjälpen” utrustning finns och vem/vilka som har genomgått ”första hjälpen” utbildning.
 • Tillhandahålla erforderliga personalutrymmen.
 • Inhyrd personal får de instruktioner som krävs för att kunna arbeta på ett säkert sätt med den utrustning, verktyg, och maskiner som inhyraren tillhandahåller.
 • Inhyrarens arbetsledare genom regelbunden tillsyn förvissat sig om att även inhyrd personal ges förutsättningar för att kunna arbeta utan risk för ohälsa eller olycksfall.
 • Informera skyddsombudet inom det aktuella skyddsområdet om att inhyrd personal finns på arbetsstället och om deras arbetsuppgifter.
 • Samordningen följs enligt Arbetsmiljölagen kap 3.
 • Alla tillstånd och dispenser finns för att få utföra arbetet (t.ex. dispenser för nattarbete).