citatecken

» Bemanningspoolen har uppfyllt alla våra krav på personaluthyrning.
Det är enkelt att få kontakt med dem, och de ger alltid snabba och raka besked. «

Alex Möller, lagerchef, Bufab

BEMANNING I GISLAVED OCH VÄRNAMO

Bemanningsföretag i Gislaved och Värnamo

Personaluthyrning på alla nivåer

Bemanningspoolen erbjuder personaluthyrning inom såväl kollektiv- som tjänstesektorn. Den del av personaluthyrning som vi kallar administration och kontor innebär alltifrån olika slag av kompetensområde som HR, ekonomi, administration och kundtjänst. Vi på Bemanningspoolen har tack vare den lokala förankringen full koll på regionen och kan därmed lättare sätta oss in i varje enskilt behov och uppdrag. Det underlättar vårt arbete i att hitta rätt person och rätt kompetens till varje tjänst. På Bemanningspoolen har vi dessutom lång erfarenhet av uthyrning av kompetent personal inom tjänstesektorn. Det gör att vi har ett brett kontaktnät och CV-databas när det gäller olika typer av administrativa tjänster på alla nivåer.

Bemanningsföretag i Värnamo och Gislaved
Genom att hyra personal, istället för att anställa, får du total kontroll över personalkostnaderna. Men det innebär även en rad andra fördelar. Till exempel betalar du bara för den effektiva arbetstiden, och slipper lägga tid och pengar på en krävande rekryteringsprocess. I en konjunkturstyrd verksamhet är det alltid svårt att veta om en ökning är tillfällig eller inte. Att under en begränsad tid kunna hyra personal är både smart och kostnadsbesparande. Ett tillfälligt behov av arbetsförstärkning behöver oftast lösas snabbt och smidigt, utan att för den delen behöva kompromissa i kvalitet på arbetskraft. Att då kunna hyra personal är ett utmärkt sätt att snabbt få kompetent hjälp – utan att behöva gå igenom en tidskrävande anställningsprocess. Vi på Bemanningspoolen har tack vare den lokala förankringen bra kännedom om regionen och kan därmed lättare sätta oss in i varje enskilt behov och uppdrag. Ett tillfälligt personalbehov kan också uppstå i semestertider eller för att täcka upp vid sjukdom. Vi erbjuder personaluthyrning oavsett om det gäller längre eller kortare perioder. Med vårt breda kontaktnät och långa erfarenhet av personaluthyrning kan vi ge dig kompetent personal med vana och kunskap.

Bemanningspoolen tar fullt arbetsgivaransvar. Vi betalar lön, sociala avgifter, sjuklön, semesterersättning samt försäkringar. Vi tar dessutom på oss ansvaret för att du som kund alltid får den kompetens du efterfrågar. Vill du av någon anledning avbryta ett uppdrag eller byta medarbetare, så har du alltid rätt att göra det. Vi erbjuder personaluthyrning över hela regionen och har kontor
i Värnamo och Gislaved.

Det finns givetvis olika orsaker som gör det aktuellt att hyra personal istället för att anställa. En av de vanligaste anledningarna är att företaget har ett tillfälligt behov av arbetsförstärkning. Att då kunna hyra personal under en begränsad tid är både smart och kostnadsbesparande. Ibland uppstår behov av särskild expertis vid ett tidsbegränsat projekt eller utsatt mål. Vi kan då erbjuda projektuthyrning för både kortare och längre perioder. Vid en projektuthyrning tillsätter vi en person eller en grupp utifrån de förutsättningar vi fått angående projektet. I dessa fall är det betydligt mer kostnadseffektivt att hyra in en projektledare eller projektgrupp istället för att behöva gå igenom en tidskrävande anställningsprocess.

VI GARANTERAR

NÖJD KUNDGARANTI:

Är Kund inte nöjd med levererad arbetskraft så tar vi fram en ny person utan merkostnad.

AVBESTÄLLNINGSGARANTI:

Beställningen kan avbrytas av Kund fram tills dagen innan jobbet startar utan kostnad för kunden.

KLART JOBB-GARANTI:

Påbörjad tjänst kan avbrytas av Kund tidigare än beräknat, dock debiteras sista hel påbörjad dag.

Rätt person på rätt plats

För oss på Bemanningspoolen är det viktigt att du får rätt person på rätt ställe. Vi är därför mycket noggranna i vår rekryteringsprocess. Bland annat tittar vi på historik i form av bakgrund och kvalifikationer. Givetvis kontrollerar vi alltid referenser för att försäkra oss om att personen lever upp till våra höga krav. Likaså är de personliga egenskaperna naturligtvis också viktiga när vi rekryterar personal. Bemanning i Värnamo & Gislaved.

VI PRIORITERAR ALLTID PERSONER SOM:
  • Har hög arbetsmoral och största möjliga vana,kunskap och erfarenhet av beställt uppdrag.
  • Har hög närvaro och kommer i tid.
  • Strävar efter att utföra arbetet med glöd och har ett gott omdöme.
  • Visar en positiv personlig utstrålning där ärligheten genomsyrar.
Hyrrekrytering av personal i Gislaved och Värnamo
Bemanning i Gislaved och Värnamo

HYRREKRYTERING

Genom att använda formen hyrrekrytering kan du först hyra och sedan anställa medarbetaren – men bara om du vill.

Läs mer Rund knapp

REKOMMENDERAD ANSVARSFÖRDELNING

Vi är alltid noga med att ha en bra relation till våra kunder. Med en tydlig arbetsfördelning får man ett effektivare samarbete som alla tjänar på.

Läs mer Rund knapp

Personalförsäkring i Gislaved och Värnamo
Personalrekrytering i Gislaved och Värnamo

FÖRSÄKRING

Se hela vårt försäkringscertifikat.

Läs mer Rund knapp

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR BEMANNING

Här kan du läsa alla våra leveransvillkor. Finns även som nerladdningsbar pdf.

Läs mer Rund knapp

Bemanningsföretag inom bemanning i Värnamo och Gislaved